ELEKTRITÖÖD

Hetkel tehtud töid ei ole palju, aga nendega mis on tehtud, saab tutvuda sellel leheküljel.

Meie jaoks on oluline, et elektripaigaldis on ohutu ja omab head kaubanduslikku välimust.

Elamu elektrikilp — Aasa 25, Ülenurme
Korterite elektrikilp — Keemia 27a, Tallinn